top of page
Untitled design.png

GEZOCHT: AUTHENTIEKE ONTWERPVRAGEN BINNEN HET SECUNDAIR WISKUNDEONDERWIJS.

155189712_928283807975987_97871415592013

Wat houdt het onderzoeksproject in?

 

Binnen het onderzoeksproject krijgen studentleraren wiskunde de taak om in groep ICT-rijke leermaterialen te ontwerpen als antwoord op een praktijkgestuurde ontwerpvraag. Dit collaboratief ontwerpproces heeft als doel om de didactische ICT-bekwaamheid van studentleraren wiskunde te bevorderen. Deze bekwaamheid verwijst naar de professionele vaardigheden die studentleraren nodig hebben om de toegevoegde waarde van ICT voor leren en instructie binnen wiskundeonderwijs te verwezenlijken.

Een ontwerpvraag is een concrete en open vraag die een authentieke praktijkuitdaging omvat. Ontwerpvragen binnen wiskundeonderwijs kunnen zich richten op vakdidactische uitdagingen zoals:

 • Algemene uitdagingen binnen wiskundeonderwijs (bv. betrokkenheid, differentiatie, motivatie, …).

 • Onderwerpen binnen wiskunde die uw leerlingen typisch als moeilijk ervaren.

 • Onderwerpen binnen wiskundeonderwijs die u als leraar minder eenvoudig vindt om didactisch vorm te geven.

 • Het ontwerpen van leermaterialen met betrekking tot een nieuwe eindterm, ICT-eindterm, vakoverschrijdende eindterm

 • Didactische werkvormen of principes die u minder frequent implementeert (bv. samenwerkend leren, activerend leren, onderzoekend leren).

Nood aan inspiratie? Klik dan hier om enkele voorbeelden van ontwerpvragen van vorig academiejaar te bekijken!
 
 

Wat is een praktijkgestuurde ontwerpvraag?

 

Waarom praktijkgestuurde ontwerpvragen?

 
 

Vertrekken vanuit praktijkgestuurde ontwerpvragen zorgt ervoor dat studenten hun ontwerpproces niet in een theoretisch vacuüm blijft hangen maar vertrekt vanuit een authentieke, praktijkrelevante insteek. Zo vertrekt studenten hun ontwerpproces vanuit échte vakdidactische uitdagingen waar zij later als wiskundeleraar ook mee geconfronteerd kunnen worden. Daarnaast is elke ingestuurde ontwerpvraag ook ingebed in een reële praktijkcontext, wat studenten uitdaagt om rekening te houden met relevante school- en klaskenmerken (bv. restricties met betrekking tot ICT-infrastructuur).

Waarom een ontwerpvraag inzenden?

 
 
154714298_492095315287560_24125175329189

U draagt een steentje bij aan het opleiden van toekomstige generaties wiskundeleraren.

LEERMATERIALEN.png

U krijgt een concreet antwoord (lesfiche en uitgewerkt materiaal) op uw ontwerpvraag. Dit kan u inspireren om uw eigen praktijk te optimaliseren.

Wat wordt van er van mij verwacht?

Ontwerpvraag formuleren

154736708_1138966919890321_9044678045686

U formuleert een ontwerpvraag die u via het onderstaande formulier kan insturen.

 

De context van de vraag limiteert zich tot wiskunde van de eerste en/of tweede graad van het secundair onderwijs (alle onderwijsvormen).

Online interview

ICON ONLINE INTERVIEW.png

U bent bereid om deel te nemen aan een online interview (15 - 25 minuten) in oktober 2022.

Studentleraren zullen u hierin enkele verdiepende vragen stellen omtrent o.a. uw ontwerpvraag, uw schoolcontext (bv. ICT-infrastructuur) en/of uw klascontext (bv. relevante leerlingkenmerken).

 

Dit interview waarborgt dat studenten de ontwerpvraag correct beantwoorden en tijdens hun ontwerpproces rekening houden met de restricties geldend in uw school- en/of klascontext.

Hoe gaat het in zijn werk?

 
 1. Tot en met 30 september 2022 verzamelen we ontwerpvragen.

 2. De ontwerpvragen worden samen met een team van lerarenopleiders van de Arteveldehogeschool geanalyseerd. Hierbij wordt gewaarborgd dat de ontwerpvragen zowel voldoende uitdagend, gevarieerd als haalbaar zijn voor de studentleraren.

 3. De geselecteerde ontwerpvragen worden aangeboden aan de studentleraren, die in groep zelf een ontwerpvraag uitkiezen die aansluit bij hun eigen interesses. Midden oktober krijgt u een bericht of er met uw ontwerpvraag aan de slag gegaan zal worden.

 4. Eind oktober nemen de groepjes contact op met de deelnemende leraar om het interview in te plannen.

 5. Vervolgens starten studentleraren met hun ontwerpproces. Doorheen het semester komen studentleraren samen om o.a. zich te verdiepen in het onderwerp, ICT-toepassingen te verkennen, ICT-rijke leermaterialen uit te werken…

 6. Midden december koppelen de studenten hun uitwerking terug aan de deelnemende leraren.

Hoe zendt u een ontwerpvraag in?

Wiskundeleraren kunnen een ontwerpvraag insturen door het digitale formulier in te vullen.

155189712_928283807975987_97871415592013
bottom of page