top of page
Untitled design.png

Praktijkvragen en -uitwerkingen

155189712_928283807975987_97871415592013

VRAAG 1 - Hoe kan ik congruentie op een eenvoudige en heldere manier voorstellen?

 

Context: taalzwakke leerlingen die moeite hebben om zelf bewijzen op te stellen i.v.m. congruente driehoeken. Het probleem begint al bij het begrijpen hoe en waarom de congruentiekenmerken gebruikt worden. Er was nood aan een oplossing waarbij taalzwakke leerlingen steun krijgen bij het inoefenen van de bewijzen.

Situering: Eerste graad, A-stroom

UITWERKING

 
  • Lessenpakket van vier lessen, aangepast aan de jaarplanning van de leerkracht.

  • Begrippen zoals 'Congruentie' en 'Congruente driehoeken' worden via GeoGebra applets uitgelegd.

  • Stapsgewijze begeleiding via H5P bij het opstellen van bewijzen en het oplossen van bijhorende oefeningen.

 
 
Screenshot 2022-05-24 at 16.26.06.png

VRAAG 2 - Hoe kan de nieuwe leerinhoud van vectoren in het ASO op een didactisch sterke en uitdagende manier online worden vormgegeven?

 

Context: Er werd gezocht naar hoe nieuwe leerinhouden op een asynchrone online manier kunnen worden aangeleerd. Elke leerling beschikt over een eigen laptop. Het grafisch rekentoestel wordt niet meer aangekocht door scholen: er wordt standaard gebruik gemaakt van GeoGebra en andere apps.

Situering: tweede graad, finaliteit: doorstroom

UITWERKING

 
  • Escaperoom 'De villa van vector" via Gather.Town

  • Leerlingen moeten kamers doorlopen waar leerlingen instructiefilmpjes bekijken, theorie-samenvattingen raadplegen en interactieve GeoGebra-oefeningen maken.

  • Oefeningen leveren deeltjes van een code op. Met de code kunnen ze naar de volgende kamer.

  • Elke kamer omvat een nieuw stukje leerstof.

 
 
Screenshot 2022-05-24 at 17.45.30.png

VRAAG 3 - Hoe kunnen we taalzwakke leerlingen uit de B-stroom ondersteunen in het behalen van LPD 32 en 33?

 

Context: leerlingen moeten volgens het leerplan met behulp van ICT gegevens aan de hand van een frequentietabel, boxplot, staafdiagram, lijndiagram en cirkeldiagram kunnen voorstellen. Leerlingen van de B-stroom zijn meestal talig niet sterk en werken met een computer is ook meestal een werkpunt. Dit zorgt ervoor dat het bereiken van deze doelstellingen vaak veel tijd vraagt. Er is nood aan een oplossing waarbij er begrijpbare, stapsgewijze instructies worden gegeven en er gewerkt wordt met reële herkenbare situaties.

Situering: Eerste graad, B-stroom

UITWERKING

 
  • Leerlingen voeren zelfstandig onderzoek uit via Google Forms en Google Sheets.

  • Microsoft Sway voorziet duidelijke, stapsgewijze instructies via instructiefilmpjes of stappenplan. De leerling kiest zelf hoe die aan de slag gaat.

  • Leerkracht volgt leerlingen via Sheets live op en heeft tijdens de les de ruimte om leerlingen individueel te begeleiden.

 
 
Picture 1.png

Hoe zendt u een praktijkvraag in?

Wiskundeleraren kunnen een praktijkvraag insturen door het digitale formulier in te vullen.

155189712_928283807975987_97871415592013
bottom of page