top of page
Untitled design (3).png
PhD researcher
 

Henri Dunantlaan 2 (bureau 120.101)
B-9000 Gent
Belgium

Amber.VanHoe@UGent.be

Onderzoeksfocus

Amber Van Hoe studeerde in 2019 af binnen de opleiding Pedagogische Wetenschappen, met afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde. Sinds november 2019 is zij als doctoraatsstudente actief binnen de onderzoeksgroep Edum@st aan de Vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Gent.  

Haar doctoraatsonderzoek focust op computer-ondersteund samenwerkend leren binnen STEM-vakken in de tweede graad secundair onderwijs. Specifiek ligt de focus hierbinnen op online onderzoekend leren. Hierbij gaat aandacht uit naar de manier waarop formative assessment optimaal kan ingezet worden als hulpmiddel voor leerlingen tijdens hun onderzoeksproces. Om dit te bereiken worden zowel de leerresultaten (wetenschappelijke kennis en onderzoeksvaardigheden) alsook de ervaringen en voorkeuren van leerlingen meegenomen. Daarnaast zal dit doctoraat ook nagaan in welke mate leraren werkdruk (wetenschappelijke term ‘orchestration load’) ervaren tijdens het gebruik van deze werkvorm in de klas.

Research focus

Amber Van Hoe graduated in 2019 as Masters in the Educational Studies at Ghent Univesity. Since November 2019, she is a PhD-student at EduM@st. This research group is part of the department of Educational Studies of Ghent University. 

Her research focuses on computer-supported collaborative learning (CSCL) in STEM-courses for students of the ninth and tenth grade. Specifically, the focus is on online inquiry learning and how formative assessment can be developed as a guidance tool during the inquiry process of the students. To inform this goal both learning results (scientific knowledge and scientific inquiry skills) as well as opinions and experiences of students are investigated. Next to this, the orchestration load that STEM-teachers experience while implementing this teaching method will be explored. 

bottom of page