top of page
Prof. Schellens Tammy
Untitled design.png
Opdrachthouder Activerend Leren UGent
 

Henri Dunantlaan 2B-9000 Gent
Belgium

Tel. +32 (0) 9 264 86 63 (direct)
Tel. +32 (0)9 264 8664 (secretary)
Fax. +32 (0) 9 264 86 88

Tammy.Schellens@UGent.be

Onderzoeksfocus

Tammy Schellens haar onderzoek richt zich op twee domeinen. Enerzijds op technologie ondersteunde instructie (TEL) en anderzijds op innoverende didactische werkvormen. Typerend is dat er voor beide onderzoekslijnen vooral op microniveau, interventiestudies worden opgezet in het secundair en hoger onderwijs.

Het accent binnen de eerste onderzoekslijn ligt vooral op ‘science inquiry’, webgebaseerd (samenwerkend) leren, elektronische leeromgevingen, het inzetten van technologische tools, sociale netwerksites en andere web 2.0 toepassingen. Centraal staat de vraagstelling naar de impact op kennisconstructie, motivatie… en de vraag naar de condities waaronder deze toepassingen het meest effectief kunnen geïmplementeerd worden. Binnen de tweede onderzoekslijn worden thema’s zoals probleemgestuurd onderwijs, peer assessement, jigsaw…. bestudeerd.

​Zij is o.a. verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen ‘Onderwijstechnologie’ (1ste master pedagogische wetenschappen), ‘Didactische Werkvormen’ (3de bachelor pedagogische wetenschappen) en Vakdidactiek psychologie en pedagogische wetenschappen in de educatieve master. 

Research focus
bottom of page