top of page
Dr. Annelies Raes
AnneliesRaes.png
Onderzoeksfocus

Mijn onderzoek situeert zich binnen het onderzoek naar computerondersteund samenwerkend leren (CSCL) en de randvoorwaarden die de positieve impact ondersteunen. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar de impact van ‘Web-based Collaborative Inquiry Learning’  in het secundair onderwijs, bij wetenschappen in de tweede graad. Daarbij wordt vooral gefocust op de metacognitieve strategieën die jongeren hanteren tijdens hun zoekproces op het World Wide Web en hoe deze ondersteund kunnen worden aan de hand van scaffolding om hun (onder)zoek(s)vaardigheden te verbeteren.

Research focus

My research focus is on the use of Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) as a promising approach for secondary science education. The overall study is driven by three main research questions. First, we want to investigate the contribution of CSCL in secondary education on three science outcomes: knowledge integration, inquiry skills and motivation for science. Second, we are interested in the differential impact among different groups of students and third we question under what conditions the learning environment is most beneficial, more specific how we can scaffold the process of Information Problem Solving. This research project is driven by a design-based research methodology, a well-established research approach in the Learning Sciences. Consequently, we implement the CSCL-project during several iterations in authentic classroom setting to study our research questions.

She is now working as post-doc at the Department of Educational Sciences, Campus Kulak Kortrijk 

Dr. Ellen Vanderhoven
Ellen Vanderhoven.jpeg
Onderzoeksfocus

Ellen Vanderhoven verdedigde in 2014 succesvol haar doctoraat in de pedagogische wetenschappen aan de vakgroep Onderwijskunde van de Universiteit Gent.  Gedurende haar doctoraatstraject ontwikkelde ze evidence-based leermateriaal om jongeren bewust te maken van online risico’s en om onveilig online gedrag bij deze jongeren te verminderen.

In juli 2014 startte ze bij de onderzoeksgroep iMinds-MICT aan de vakgroep communicatiewetenschappen van Ugent als senior onderzoeker. Zij blijft echter haar banden met de vakgroep Onderwijskunde en de onderzoeksgroep EduM@st onderhouden. Haar onderzoek focust zowel op onderwijs over technologie (mediageletterdheid) als op onderwijs met technologie (onderwijstechnologie). In beide domeinen ligt haar expertise in het ontwikkelen van leermateriaal aan de hand van evaluatiestudies in authentieke klassituaties (design-based research).

Research focus

Ellen Vanderhoven is a Master in Theoretical and Experimental Psychology. In her internship she focused her research on the Jigsaw Puzzleclass for collaborative learning. After a teacher training,  she started research on privacy in online social networks at the department of Education at Ghent University, in preparation for her Phd. This research fits in the SPION-project (Security and Privacy in Online Social Networks, www.spion.me), and focuses on the role of education to raise the awareness with youngsters of privacy and security-issues in online social networks. Using a design based research approach, she develops, implements and evaluates educational materials, to raise the awareness about risks on social network sites, and to decrease unsafe behavior. 


She also got a special interest in educational technology, such as classroom response technology in the context of peerassessment.

She is now working as a Lector educational sciences and communication at Arteveldehogeschool

Dr. Cindy Desmet
Cindy Desmet.jpeg
Onderzoeksfocus

Expertise: Elektronische LeerOmgevingen (ELO), online leren (e-learning), leerpaden en learning analytics.

Research focus

Expertise: Learning Management Systems (LMS), learning paths, online learning, e-learning, technology-enhanced learning and learning analytics.

Cindy De Smet (PhD) is currently working as maître de conférences (assistant professor) at the teacher department of the University of Nice Sophia Antipolis, France.

Dr. Hannelore Montrieux
HanneloreMontrieux.png
Onderzoeksfocus

Hannelore Montrieux is Master in de pedagogische wetenschappen, afstudeer-richting onderwijskunde. Haar masterproef focuste op de toepassing van responstechnologie (TurningPoint) bij peer assessment in het secundair onderwijs. Na haar studies startte ze in oktober 2012 aan haar doctoraat omtrent het gebruik van mobiele technologie en iPads in het secundair onderwijs. De focus van dit doctoraat ligt op het nagaan van de impact van tablet computers in het secundair onderwijs. Hierbij wordt zowel vanuit het perspectief van de leraar (rol tijdens het leren met tablets) als het perspectief van de leerlingen (impact op motivatie, kennis, en perceptie) het onderzoek verricht. Tevens wordt de rol van de leraar vanuit een 'blended learning' benadering bekeken. Dit met als doel de meerwaarde van de iPad te kunnen nagaan.

Research focus

In 2012, Hannelore Montrieux obtained her Master degree in Educational Sciences at Ghent University, Belgium. In her master’s thesis, she explored the impact of classroom response technology on peer assessment in secondary education. After obtaining her degree she continued her research about educational technology as an Assisting Academic Staff member at the Department of Educational Studies at Ghent University. She is currently pursuing her Ph.D., under the guidance of Prof. Dr. Tammy Schellens, investigating the potential value of Tablet devices in secondary education. In particular, she focuses on the perceptions of learning through and with this technology, and its impact on cognitive load, motivation, and knowledge construction. She also has special attention on the role of the teacher during the learning process.

bottom of page