top of page
Bram Cabbeke
processed-2b0922c3-b05c-4e13-9c15-e1e45ab617c1_7L9EPODw.jpeg
Assistent - PhD researcher
 

Henri Dunantlaan 2 (bureau 120.101)
B-9000 Gent
Belgium

Bram.Cabbeke@UGent.be

Onderzoeksfocus

In 2015 studeerde ik af als leraar secundair onderwijs in de onderwijsvakken wiskunde en informatica. Volgend op deze studies behaalde ik in 2018 mijn master in de pedagogische wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde). Sinds maart 2019 ben ik werkzaam als assistent en PhD student aan de Vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit van Gent. Hierbij word ik ondersteund door mijn promotor Prof. dr. Tammy Schellens en copromotor Dr. Tijs Rotsaert.

 

Mijn onderzoeksinteresses liggen op het gebied van de integratie van technologie in het onderwijs, het didactisch redeneren van leraren en de professionele ontwikkeling van student-leraren. In het bijzonder focus ik me op het didactisch redeneren van wiskundeleraren (secundair onderwijs) over technologie. Hierbij voer ik enerzijds onderzoek naar hoe wiskundeleraren in het secundair onderwijs didactisch redeneren over het gebruik van technologie. Daarnaast zal ik ook nagaan of het ondersteunen van studentleraren hun technologische-didactische redeneerprocessen een impact heeft op hun onderwijskundige ontwerpvaardigheden met betrekking tot technologie.

Research focus

In 2015 I graduated as a secondary school teacher in the subjects mathematics and computer science. After completing my Bachelor’s degree, I obtained my master's degree in educational sciences in 2018. Since March 2019 I have been working as an assistant and PhD student at the Department of Educational Sciences at the University of Ghent. My PhD research is supervised by  Prof. dr. Tammy Schellens and Dr. Tijs Rotsaert.

 

My research interests are in the field of the integration of technology in education, the pedagogical reasoning of teachers and the professional development of student teachers. In particular, I focus on the pedagogical reasoning of secondary mathematics teachers about technology. On the one hand, I conduct research into how secondary math teachers pedagogically reason about their use of technology. In addition, I will also examine whether supporting pre-service teachers’ technological-pedagogical reasoning processes has an impact on their technology-enhanced learning design skills.

 
bottom of page