top of page
BrittAdams.jpeg
Post-Doctoraal onderzoeker
 

Henri Dunantlaan 2 (bureau 120.019)
B-9000 Gent
Belgium

Britt.Adams@UGent.be

Onderzoeksfocus

In juni 2014 behaalde ik mijn diploma Pedagogische Wetenschappen (afstudeerrichting Pedagogiek en Onderwijskunde) aan de Universiteit van Gent. Drie maanden later stapte ik mee in in het Advertising Literacy (AdLit)-project, waarbinnen onderzoek gedaan werd naar de reclamewijsheid van kinderen en jongeren. Als doctoraatsstudente binnen dit project ging ik na op welke manier via het onderwijs een boost gegeven kan worden aan de reclamewijsheid, of met andere woorden de kritische houding van leerlingen ten opzichte van reclameboodschappen.

Sinds het najaar van 2018 ben ik actief betrokken bij het Master of Didactics project, een internationale samenwerking tussen Ministry of Science and Higher Education in Polen en verschillende Europese universiteiten (waaronder de Vakgroep Onderwijskunde van Universiteit Gent). In het kader van dit project worden professionaliseringsinitiatieven ontwikkeld en opgezet om (Poolse) docenten hoger onderwijs kennis te laten maken met activerende en tutorgerelateerde instructie- en evaluatiestrategieën.

publiville1.jpeg
publiville2.jpeg
bottom of page