top of page
Simondavid.jpg
PhD researcher
 

Henri Dunantlaan 2 (bureau 120.101)
B-9000 Gent
Belgium

Simon.David@UGent.be

 
Onderzoeksfocus

Sinds februari 2021 ben ik aan de slag als Phd-student aan de vakgroep Onderwijskunde van de Ugent. Dit onder supervisie van Prof. Dr. Tammy Schellens en Dr. Tijs Rotsaert. Mijn onderzoek situeert zich binnen het domein van ‘Activerend onderwijs’ en is dan ook gekoppeld aan het universiteitsbrede ACTIVO-project. De focus ligt daarbij voornamelijk op de impact van activerend leren en blended activeren op studenten in het hoger onderwijs.

Research focus

Since february 2021 I am a Phd-researcher at the department of Educational Studies of Ghent University. This under the supervision of Prof. Dr. Tammy Schellens and Dr. Tijs Rotsaert. My research is situated in the field of ‘Active learning’ and is linked to the university-wide Activo-project. My main focus is on the impact of (blended) active learning on students in higher education.

bottom of page