top of page
Project computer-ondersteund onderzoekend leren in STEM 
123925592_3594457640600882_9204321160939
test.png
Untitled-1.png

Het aanbod van STEM-profielen in Vlaanderen is onvoldoende om aan de enorme vraag te beantwoorden. Bovendien zijn vrouwen in de minderheid onder de beschikbare STEM-krachten, alsook in STEM-studierichtingen in het hoger onderwijs. 

Recente Vlaamse PISA-resultaten uit 2018 tonen aan dat één vijfde van de Vlaamse 15-jarigen het basisniveau voor wetenschappen niet behaalt. In het algemeen gaat de gemiddelde Vlaamse 15-jarige uit 2018 er op achteruit voor wetenschappen in vergelijking met 2006. Overigens maken de onderwijsvormen ASO en TSO, voor het eerst sinds de beginmeting van PISA in 2006, deel uit van deze laagpresteerders. Ten slotte blijkt dat Vlaamse jongeren minder plezier beleven aan het leren van wetenschappen in vergelijking met het OESO-gemiddelde.

COLLAB.png

Wat?

Het Climate colLab project werd ontworpen voor leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs ASO en TSO. Climate colLab is een online lessenreeks die leerlingen in duo’s doorlopen. Leerlingen gaan hierbij aan de slag als onderzoekers om zo zelf tot wetenschappelijke kennis te komen en hun wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. Het thema van de lessenreeks is klimaatverandering, een actueel thema waar jongeren duidelijk warm voor lopen.

Waarom?

De laatste decennia doordrong technologie onze leefwereld en is die onmisbaar geworden. Iets wat de Covid-19 pandemie nog meer in de verf zette. Deze digitale revolutie heeft de globale economie volledig hertekend. Mensen gebruiken ICT om te communiceren, samen te werken, kennis te delen en nieuwe kennis te creëren.

Deze digitale omwenteling zorgde zo op zijn beurt voor een technologische revolutie. Denk maar aan artificiële intelligentie, robotica, 3D-printing, genetische manipulatie, virtual reality… Allemaal technologieën die eindeloos potentieel bezitten en onze maatschappij (zullen) hertekenen.

STEM-overheid.png

Deze digitale en technologische trends stellen nieuwe eisen aan de waaier van competenties die jongeren moeten bezitten. Zo is de vraag naar mensen met een STEM-profiel groter dan ooit. Recente maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, vergrijzing en mobiliteit voeren overigens de druk op naar de zoektocht naar STEM-profielen gezien hun complexe aard alsook hoogdringendheid.  

Daarnaast is het belangrijk dat iedere jongere, ongeacht afstudeerrichting, wetenschappelijk geletterd is. Bovenstaande trends gaan samen met een maatschappij die steeds meer door wetenschap gestuurd wordt en bijgevolg overladen wordt met wetenschappelijk gegevens in de vorm van grafieken, simulaties, wetenschappelijke modellen, onderzoeksrapporten... Denk hierbij aan de talloze nieuwsberichten over klimaatverandering gevuld met simulaties over hoe de wereld er zal uit zien binnen 30 jaar, temperatuurgrafieken... Jongeren moeten in staat zijn om deze informatie te kunnen ‘ontcijferen’, interpreteren alsook kritisch over kunnen reflecteren.   

Vlaanderen worstelt met deze evoluties

bottom of page