top of page
Untitled design.png

GEZOCHT: AUTHENTIEKE PRAKTIJKVRAGEN BINNEN HET SECUNDAIR WISKUNDEONDERWIJS.

155189712_928283807975987_97871415592013

Wat houdt het onderzoeksproject in?

 

Binnen het onderzoeksproject krijgen studentleraren wiskunde de taak om in groep ICT-rijke leermaterialen te ontwerpen als antwoord op een authentiek praktijkvraag. Dit collaboratief ontwerpproces heeft als doel om de didactische ICT-bekwaamheid van studentleraren wiskunde te bevorderen. Deze bekwaamheid verwijst naar de professionele vaardigheden die studentleraren nodig hebben om de toegevoegde waarde van ICT voor leren en instructie binnen wiskundeonderwijs te verwezenlijken.

Een praktijkvraag is een concrete en open vraag die een authentieke praktijkuitdaging omvat. Praktijkvragen binnen wiskundeonderwijs kunnen zich richten op vakdidactische uitdagingen zoals:

 • Algemene uitdagingen binnen wiskundeonderwijs (bv. betrokkenheid, differentiatie, motivatie, …).

 • Onderwerpen binnen wiskunde die uw leerlingen typisch als moeilijk ervaren.

 • Onderwerpen binnen wiskundeonderwijs die u als leraar minder eenvoudig vindt om didactisch vorm te geven.

 • Uitdagingen met betrekking tot een nieuwe eindterm, ICT-eindterm, vakoverschrijdende eindterm

 • Uitdagingen binnen het wiskundeonderwijs met betrekking tot de Digisprong.

 • Didactische werkvormen of principes waar u graag eens mee aan de slag wilt gaan, maar niet weet hoe dit via ICT ondersteunt kan worden  (bv. samenwerkend leren, activerend leren, onderzoekend leren).

Nood aan inspiratie? Klik dan hier om enkele voorbeelden van praktijkvragen van vorig academiejaar te bekijken!
 
 

Wat is een authentieke praktijkvraag?

 

Waarom gaan we aan de slag met praktijkvragen?

 
 

Vertrekken vanuit praktijkvragen zorgt ervoor dat studenten hun ontwerpproces niet in een theoretisch vacuüm blijft hangen maar vertrekt vanuit een authentieke, praktijkrelevante insteek. Zo vertrekt studenten hun ontwerpproces vanuit échte vakdidactische uitdagingen waar zij later als wiskundeleraar ook mee geconfronteerd kunnen worden. Daarnaast is elke ingestuurde praktijkvraag ook ingebed in een reële praktijkcontext, wat studenten uitdaagt om rekening te houden met relevante school- en klaskenmerken (bv. restricties met betrekking tot ICT-infrastructuur).

Waarom een praktijkvraag insturen?

 
 
154714298_492095315287560_24125175329189

U draagt een steentje bij aan het opleiden van toekomstige generaties wiskundeleraren.

LEERMATERIALEN.png

U krijgt een concreet antwoord (lesfiche en uitgewerkt materiaal) op uw vraag. Dit kan u inspireren om uw eigen praktijk te optimaliseren.

Wat wordt van er van mij verwacht?

Praktijkvraag formuleren

154736708_1138966919890321_9044678045686

U formuleert een praktijkvraag die u via het onderstaande formulier kan insturen.

 

De context van de vraag limiteert zich tot wiskunde van de eerste en/of tweede graad van het secundair onderwijs (alle onderwijsvormen).

Online interview

ICON ONLINE INTERVIEW.png

U bent bereid om deel te nemen aan een online interview (15 - 25 minuten) in oktober 2023.

Studentleraren zullen u hierin enkele verdiepende vragen stellen omtrent o.a. uw praktijkvraag, uw schoolcontext (bv. ICT-infrastructuur) en/of uw klascontext (bv. relevante leerlingkenmerken).

 

Dit interview waarborgt dat studenten uw vraag correct beantwoorden en tijdens hun ontwerpproces rekening houden met de restricties geldend in uw school- en/of klascontext.

Hoe gaat het in zijn werk?

 
 1. Tot en met 9 oktober 2023 verzamelen we praktijkvragen.

 2. De ontvangen praktijkvragen worden samen met een team van lerarenopleiders van de Arteveldehogeschool geanalyseerd. Hierbij wordt gewaarborgd dat de vragen zowel voldoende uitdagend, gevarieerd als haalbaar zijn voor de studentleraren.

 3. De geselecteerde praktijkvragen worden aangeboden aan de studentleraren, die in groep zelf een praktijkvraag uitkiezen die aansluit bij hun eigen interesses. Midden oktober krijgt u een bericht of er met uw vraag aan de slag gegaan zal worden.

 4. Eind oktober nemen de groepjes contact op met de deelnemende leraar om het interview in te plannen.

 5. Vervolgens starten studentleraren met hun ontwerpproces. Doorheen het semester komen studentleraren samen om o.a. zich te verdiepen in het onderwerp, ICT-toepassingen te verkennen, ICT-rijke leermaterialen uit te werken…

 6. Midden december koppelen de studenten hun uitwerking terug aan de deelnemende leraren.

Hoe zendt u een praktijkvraag in?

Wiskundeleraren kunnen een praktijkvraag insturen door het digitale formulier in te vullen.

155189712_928283807975987_97871415592013
bottom of page