top of page
Website tablets implementaie

Op de dag van vandaag kampen sommige scholen en leerkrachten met het hebben van een eerder traditionele visie op onderwijzen. De introductie van de tablet kan hierbij een ommekeer betekenen. Het gebruik van de tablet in het onderwijs is relatief nieuw, vele leerkrachten hebben bijgevolg nog extra informatie/ ‘good-practice’ voorbeelden nodig om de stap te durven zetten om mobiele technologie tijdens hun lessen te gebruiken. Studenten uit de eerste master pedagogiek en onderwijskunde dienen in functie van het opleidingsonderdeel onderwijstechnologie een nascholing voor leerkrachten secundair onderwijs uit te werken waarbij concrete toepassingen aan bod komen van het geïntegreerd gebruik van de tablet in de klas binnen een specifiek vak.

bottom of page